รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและการค้าฮังการี ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ การค้า พลังงานปรมาณู และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งลงนามความตกลงระหว่างสถาบันฝึกอบรมด้านการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและการค้าฮังการี ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ การค้า พลังงานปรมาณู และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านสถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งลงนามความตกลงระหว่างสถาบันฝึกอบรมด้านการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ก.ย. 2565

| 3,405 view

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม working lunch เพื่อเป็นเกียรติแก่นายเปเตอร์ ซิยาร์โท (Péter Szijjártó) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งฮังการีมีความเชี่ยวชาญในการป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย การส่งเสริม
การค้าสินค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการนำเข้าเนื้อหมูจากฮังการี และความร่วมมือด้านพลังงานปรมาณู โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เครื่องปฏิกรณ์และเครื่องแยกปรมาณู นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านสถานการณ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนและแนวทางในการสร้างสันติภาพ

ในระหว่างการเยือนไทยครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการียังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กับ Hungarian Diplomatic Academy เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางการทูตและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ