เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 7,667 view

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชื่นชมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ และร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย ตลอดปี ๒๕๖๕

ทั้งสองฝ่ายยังร่วมหารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างไทยกับอินเดีย ซึ่งรวมถึงความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือที่หลากหลายในสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งเป็นประธานในปัจจุบัน รวมถึงความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายหลังการระบาดของโควิด-๑๙ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะพัฒนายิ่งขึ้นไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ