เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มี.ค. 2566

| 10,379 view

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้าการลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนระดับประชาชน รวมถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (North Eastern Region - NER)

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำคำเชิญเยือนไทยอย่างเป็นทางการและการเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) จากนายกรัฐมนตรีถึงนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ