เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 12,256 view

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายเปาโล ดีโอนีซี (Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างไทยกับอิตาลี อาทิ การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งไทยและอิตาลีจะร่วมกันในการจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับอิตาลี (High-Level Dialogue on ASEAN-Italy Economic Relations) ครั้งที่ ๗ ที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของไทยและอิตาลีในเวทีระหว่างประเทศ

ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกว่า ๑๕๕ ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๑๑ โดยมีความร่วมมือกันในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ