เอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 2,625 view

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายเอกตอร์ กอนเด อัลเมย์ดา เอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตคิวบาฯ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับคิวบาให้แน่นแฟ้นตลอดระยะเวลา ๖ ปี ทั้งสองฝ่ายยังร่วมหารือถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งการส่งเสริมการเยือนในระดับต่าง ๆ รวมทั้งระดับสูงในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับคิวบาในปีนี้ การส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ ความร่วมมือด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านกีฬาและเยาวชน และการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางระหว่างกัน
 
เอกอัครราชทูตคิวบาฯ ได้ขอบคุณการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของตนในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหมายให้นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตคิวบาฯ เนื่องในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตจากภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ