รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 2,368 view

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นาย Tobias Lindner รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ รวมทั้งได้หารือแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ไทย - เยอรมนี โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสะอาด และความร่วมมือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการเกษตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ