ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ครั้งที่ ๒๒ ที่กรุงธากา บังกลาเทศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ครั้งที่ ๒๒ ที่กรุงธากา บังกลาเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 3,124 view

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ ๒๒ (22nd Meeting of the Council of Ministers of the Indian Ocean Rim Association) ที่กรุงธากา บังกลาเทศ โดยมีบังกลาเทศเป็นประธาน

ที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนของประเทศในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางทะเลระหว่างประเทศสมาชิก สนับสนุนให้ IORA บรรจุประเด็นความร่วมมือเพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน อาทิ การต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) และการกำจัดขยะทะเลไว้ในแผนการทำงาน (work plans) นอกจากนี้ ไทยยังได้นำเสนอความเกี่ยวโยงของวาระข้างต้นกับเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้นำเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าจะช่วยสร้างโอกาสที่ดีสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการพัฒนาที่ครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียในยุคหลังโควิด

ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ธากา (Dhaka Communique) เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญคือการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของความร่วมมือแต่ละสาขา และสะท้อนเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบด้านลบจากโควิด-๑๙ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ โดยไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการพัฒนาในภูมิภาค ปัจจุบันมีสมาชิก ๒๓ ประเทศ และประเทศหุ้นส่วนคู่เจรจา ๑๐ ประเทศ (dialogue partners)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ