เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 2,400 view

นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอร์แลนด์มีความแน่นแฟ้นและราบรื่น และมีพัฒนาการความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดแม้จะหยุดชะงักบ้างจากสถานการณ์
โควิด-๑๙ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะจัดการประชุมหารือ Political Consultations ไทย-ไอร์แลนด์ ครั้งแรกในปี ๒๕๖๕ ที่กรุงดับลิน รวมถึงขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในสาขาการศึกษา ซึ่งเป็นจุดแข็งของไอร์แลนด์และเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ที่ผ่านมา ไอร์แลนด์ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศไอร์แลนด์ และไอร์แลนด์มองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมด้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor: EEC) ของไทย


นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ความร่วมมือไทย-สหภาพยุโรป โดยเฉพาะการเร่งบรรลุความตกลง Thai-EU Partnership and Cooperation Agreement (PCA) รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากไอร์แลนด์ในการเริ่มเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ในโอกาสแรก ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้แจ้งการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ และประเด็นสำคัญ (Priorities) ที่ไทยจะผลักดัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ