รัฐบาลไทยลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น

รัฐบาลไทยลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น

29 มิ.ย. 2564

9,255 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จำนวน ๑.๐๕ ล้านโดสจากรัฐบาลญี่ปุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และความมุ่งมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินความสัมพันธ์กับไทยและประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เรื่อง การรับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าร่วม การลงนามดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีของไทยและของญี่ปุ่นที่ให้ความเห็นชอบต่อการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อรับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จากรัฐบาลญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบวัคซีนฯ ให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ โดส เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและความมุ่งมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินความสัมพันธ์กับไทยและประเทศในอาเซียน

อนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งไทยและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขนส่งวัคซีนที่ได้รับมอบจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ซึ่งวัคซีนมีกำหนดจะมาถึงไทยในช่วงค่ำของวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะมีการจัดพิธีการรับมอบวัคซีนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

รัฐบาลไทยลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น