รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และความมั่นคง กับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และความมั่นคง กับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

30 มิ.ย. 2564

7,429 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการขยายความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในกรอบอาเซียน ในระหว่างการเข้าเยี่ยมอำลาของเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมอำลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรอย่างแข็งขันตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี การหารือทวิภาคีภายใต้กรอบ Strategic Dialogue ซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการ/ผู้ช่วยรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการเจรจาการค้าเสรีระหว่างกัน ความร่วมมือในกรอบอาเซียน รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในภูมิภาคด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ