กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดปัญหาโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565

| 8,769 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ ที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นความตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของกระทรวงฯ ซึ่งพันธุ์ตระกูลราชพฤกษ์เป็นหนึ่งใน ๕๘ พรรณไม้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นบัญชีเป็นต้นไม้เพิ่มคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย

กิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจกระทรวงการต่างประเทศที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้สอดคล้องตามคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กล่าวถ้อยแถลงไว้ระหว่างการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำในการประชุม COP26 เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ว่าไทยจะบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ รวมถึงตอกย้ำความเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีเป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ในช่วงการประชุมเอเปค ๒๕๖๕ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี ค.ศ. ๒๐๔๐

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ