เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พบผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติกรีซ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พบผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติกรีซ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 2,548 view

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้พบหารือกับนาง Anna-Vassiliki Karapanagiotou ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติกรีซ และ ดร. Despina Ignatiadou หัวหน้าแผนกและภัณฑารักษ์ หมวดหมู่รูปปั้น โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย - กรีซ ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ที่ทั้งสองประเทศได้ลงนาม เมื่อปี ๒๕๔๗

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ของทั้งสองประเทศ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ชาวไทยและชาวกรีกได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของกันและกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ