เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พบอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ พบอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 1,057 view

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้พบหารือกับนาย Theodoros Michalopoulos อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย ณ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเฮลเลนิก โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการขยายความสัมพันธ์​ทวิภาคี​ และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ

ทั้งนี้​ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก และจัดการประชุมตามกลไกดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือที่นำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นรูปธรรมในโอกาสแรก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ