นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์รายการ Shenghuo Bang ช่อง ‎Shandong TV ‎เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย ก่อนความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทย-จีน มีผลใช้บังคับ ‎‎๑ มีนาคม ๒๕๖๗

นายศฐา อารยะกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์รายการ Shenghuo Bang ช่อง ‎Shandong TV ‎เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย ก่อนความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทย-จีน มีผลใช้บังคับ ‎‎๑ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 855 view

วิดีโอประกอบ

2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้สัมภาษณ์รายการ Shenghuo Bang ช่อง ‎Shandong TV