นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบปะนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง พบปะนักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ม.ค. 2566

| 6,310 view

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้พบปะกับนักศึกษาไทยกว่า ๑๕๐ คนจาก ๒๑ มหาวิทยาลัยทั่วกรุงปักกิ่ง ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาไทย ซึ่งได้ทยอยเดินทางกลับมาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง ๑-๒ เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในจีน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แนะแนวและเชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มีกำหนดจัดในปีนี้ อาทิ เทศกาลไทย เทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆ ในระหว่างเรียนหนังสือ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน

ภายในงาน ยังจัดให้มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนการสมัครรับทุนการศึกษา โดยนางสาวพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ นางสาวพรศิริ เจริญสืบสกุล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านกงสุลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนผลไม้และอาหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน และในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบกระเป๋าที่ระลึกของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมหน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-๑๙ และยารักษาโรค ให้นักศึกษาได้นำกลับไปใช้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ