เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานการเปิดงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) Berlin 2023

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานการเปิดงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) Berlin 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2566

| 5,213 view

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับนายโชติ ตราชู ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานการเปิดงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) Berlin 2023 ซึ่ง ITB Berlin เป็นงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๖ อย่างต่อเนื่องทุกปีก่อนช่วงโควิด-๑๙ และประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักในการเข้าร่วมงาน ITB Berlin ทุกปี


โดยในงาน ITB 2023 ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท้องเที่ยวเข้าร่วม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ. ภูเก็ต จ. สุราษฎร์ธานี จ. กระบี่ จ. พังงา บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) บ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และโรงแรมต่าง ๆ กว่าร้อยราย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสนี้ ในการเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่คูหาประเทศไทย เพื่อแสวงหาลู่ทางขยายโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวไทยในตลาดเยอรมนีต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ