เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา เข้าร่วมงาน “Discover Thailand | A Journey to Happiness @ KaDeWe"

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา เข้าร่วมงาน “Discover Thailand | A Journey to Happiness @ KaDeWe"

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2566

| 4,786 view

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และภริยา เข้าร่วมงาน “Discover Thailand | A Journey to Happiness @ KaDeWe” ที่จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้า KaDeWe เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าอาหารไทย รวมทั้งเป็นโอกาสในการให้ข้อมูลการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน #PhuketExpo2028 ในงานมีการแสดงวัฒนธรรมไทยและนำเสนอขนมไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนการจับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเยอรมัน-ประเทศไทยในงานดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของเซ็นทรัลกรุ้ป ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนการบินไทย และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซ้อของที่ห้าง KaDeWe ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยมา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ