เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงออสโล และงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงออสโล และงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2566

| 5,335 view
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงออสโล และงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีคณะกรรมการบริหารทีมประเทศไทย ณ กรุงออสโล ประกอบด้วย นางสาวบราลี รัตนปิณฑะ อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) ประจำกรุงบรัสเซลส์ นางอร ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำกรุงสตอกโฮล์ม นางสาวณิชพร วรรณพฤกษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วม
 
ที่ประชุมฯ รับทราบสถานะความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-นอร์เวย์ และไทย-ไอซ์แลนด์ ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีและมีพลวัตร โดยเฉพาะความสำเร็จของการประชุม Bilateral Consultations ไทย-นอร์เวย์ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่กรุงเทพฯ และความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างไทย-นอร์เวย์-ไอซ์แลนด์ที่สำคัญ ได้แก่ การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ Eurpean Free Trade Association (EFTA) ประกอบด้วยนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ ซึ่งมีความคืบหน้าที่ดี โดยจะมีการประชุมเจรจาครั้งที่ ๕ ที่กรุงออสโลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงานที่สำคัญของสำนักงานทีมประเทศไทยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-นอร์เวย์ และไทย-ไอซ์แลนด์ ตลอดจนแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันของสำนักงานทีมประเทศไทย โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ในเชิง soft power ที่สำคัญ ได้แก่ อาหารไทย นวดไทยแผนโบราณ การส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยใน theme “health and wellness” และการส่งเสริมร้านอาหารไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ภายใต้โครงการตราสัญลักษณ์ Thai select เป็นต้น เป็นที่น่ายินดีที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะจัด the Amazing Thailand Roadshow to Oslo, Norway ที่ Høyres Hus กรุงออสโลในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำการบูรณาการในการทำงานของทีมประเทศไทย การติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสม่ำเสมอ และสนับสนุนให้ผู้แทนทีมประเทศไทยมาพบหารือกับ counterpart ในนอร์เวย์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีประสานงานให้ความร่วมมือ รวมทั้ง การวางแผนกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ