คณะทูตอาเซียนหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา

คณะทูตอาเซียนหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการค้าและเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2566

| 5,206 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) เข้าพบนาง Cecilia Todesca Bocco ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาและอาเซียน ความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึงนโยบายการค้าและการส่งออกของอาร์เจนตินาในปี ๒๕๖๖

เอกอัครราชทูตกฤษณ์ฯ ย้ำถึงการค้าทวิภาคีที่เกื้อกูลกันในห่วงโซ่อุปทานของโลก ไทยนำเข้าถั่วเหลือง ข้าวสาลี และข้าวโพดจากอาร์เจนตินาซึ่งช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ของไทย ขณะที่การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาร์เจนตินา การสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาร์เจนตินา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ