งานสัมมนา “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก”จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MACC)

งานสัมมนา “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก”จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MACC)

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2566

| 4,742 view
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตกฤษณ์ ตันคณารัตน์ และเอกอัครราชทูตจากคณะกรรมการอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรส (ACBA) ร่วมบรรยายในงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ “อาร์เจนตินามองเอเชียแปซิฟิก” จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งอาร์เจนตินา (BICE) และและหอการค้าเมร์โคซูร์อาเซียน (MERCOSUR – ASEAN Chamber of Commerce -MACC)
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตจากอาเซียนในกรุงบัวโนสไอเรสนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสสำหรับนักธุรกิจอาร์เจนตินาในอาเซียนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างรวดเร็วของอาเซียน ประชากรและชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น แผนพัฒนาด้านดิจิทัลสู่ความทันสมัยของอาเซียน การเปิดกว้างทางการค้าและเป็นศูนย์กลางของเขตความตกลงการค้าขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ตลอดจนความได้เปรียบด้านต้นทุนด้านการค้าและการลงทุน และศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค
 
ผู้บริหาร MACC นำเสนอโอกาสทางธุรกิจในอาเซียนและเชิญนักธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมเดินทางเยือนอาเซียนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ส่วนผู้บริหารธนาคาร BICE ตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียนในเศรษฐกิจโลก และใช้โอกาสการจัดสัมมนาครั้งนี้สานต่อความพยายามในการพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ACBA และ MACC เพื่อเชื่อมโยงบริษัทและภาคธุรกิจเอกชนในอาร์เจนตินากับคู่ค้าและหุ้นส่วนในอาเซียน 
 
อาร์เจนตินาและอาเซียนมีเป้าหมายและความคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทที่เกื้อกูลกันในระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ