งาน Thailand Festival ณ เมือง Leipzig ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งาน Thailand Festival ณ เมือง Leipzig ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2566

| 772 view

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน Thailand Festival ณ บริเวณ am Völkerschlachtdenmal (อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชนชาติ) เมือง Leipzig ซึ่งมีนางณัชชา สปาลต์ เจ้าของกิจการ บริษัทมะกรูดแฮร์แคร์ จำกัด เป็นผู้จัดงานดังกล่าวเป็นปีที่ ๒

งาน Thailand Festival ณ เมือง Leipzig ในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และในงานประกอบด้วยผู้ประกอบการไทยประมาณ ๔๐ ร้านค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของไทย ได้แก่ อาหารไทย ผักและผลไม้สดไทย ขนมไทย เครื่องประดับ ของที่ระลึก ชุดผ้าไทย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีคูหาที่ให้บริการนวดไทย และคูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย รวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมจากเยาวชนไทย-เยอรมัน ที่เป็นตัวแทนนาฏศิลป์ไทยในเยอรมนี และการแสดงดนตรีสดจากนักร้องไทยอีกด้วย

ในโอกาสนี้ นางวิภาวรรณฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดงานฯ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและเยอรมนี ที่มีมายาวนานกว่า ๑๖๐ ปี และราบรื่นในทุกมิติทั้งใน ด้านการเมือง การค้าและการลงทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้กล่าวชื่นชมการจัดงาน Thailand Festival ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ทั้งนี้ ในงานมีชาวเยอรมันและชาวไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงานฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ