การประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์ ครั้งที่ ๓๐

การประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์ ครั้งที่ ๓๐

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 622 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงเอเธนส์ (ASEAN Committee in Athens หรือ ACAT) ครั้งที่ ๓๐ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงเอเธนส์ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงานของ ACAT ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกรีซในด้านต่าง ๆ และการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มากขึ้น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตเวียดนามได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACAT ให้แก่เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ที่จะทำหน้าที่เป็นประธาน ACAT ในช่วง ๖ เดือนต่อจากนี้ โดยตำแหน่งประธาน ACAT มีการผลัดเปลี่ยนตามระบบหมุนเวียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ