งานครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

งานครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 644 view
งานครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และงานวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๔
 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และงานวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๔ โดยมีชุมชนไทยจากเมืองเจดดาห์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน
 
การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจำนวน ๑๑๙ คน ที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องของโรงเรียนฯ ซึ่งบูรณาการการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ณ เมืองเจดดาห์ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียน กิจกรรมบอกเล่าความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของโรงเรียนฯ โดยนายสำราญ มีรัตน์ เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งเป็นครูที่มีส่วนร่วมกับโรงเรียนฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ การมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฯ กิจกรรมตอบคำถามภาษาไทยชิงรางวัล การมอบเงินสนับสนุนชุมชนไทยโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ และงานเลี้ยงอาหารค่ำ
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาไทย ซึ่งจะเป็นประตูที่เปิดไปสู่โอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งโอกาสสำหรับการทำงานในสาขาต่าง ๆ ในอนาคต โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ร่วมกันสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี และยังได้แสดงความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของชุมชนไทยต่อไป
 
อนึ่ง โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่บุตรหลานชาวไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูและภาษาอาหรับเป็นหลักในชีวิตประจำวัน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐ โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากการกระทรวงศึกษาธิการของไทยให้ยกสถานะ ขึ้นเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กศน.) ณ เมืองเจดดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่สถานกงสุลใหญ่ให้ความสำคัญและอยู่ในแผนงานของสถานกงสุลใหญ่มาตลอดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า ๒,๐๐๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ