สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ต้อนรับผู้แสวงบุญฮัจย์เที่ยวบินแรก ฮ.ศ. ๑๔๔๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ต้อนรับผู้แสวงบุญฮัจย์เที่ยวบินแรก ฮ.ศ. ๑๔๔๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 4,090 view
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ต้อนรับผู้แสวงบุญฮัจย์เที่ยวบินแรก ฮ.ศ. ๑๔๔๔
 
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายหาลิม แวนะไล หัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ฯ ไปต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ฮุจญาจผู้แสวงบุญไทยชุดแรก จำนวน ๒๙๐ คน ที่เดินทางถึงเมืองมาดีนะห์ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8800
 
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะร่วมกับสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ฮุจญาจที่จะทยอยเดินทางถึงเมืองมาดีนะห์ในอีก ๑๘ เที่ยวบินต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ