เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 2,943 view
ด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก โดยมีคุณสยาม แสนขันติ พราหมณ์ อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการบวงสรวงฯ และผู้แทนชุมชนไทยในพื้นที่รำบวงสรวงถวายราชสดุดี โดยมีพระมหาคำสิงห์ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น คณะสงฆ์จากวัดไทยนอร์เวย์ นางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นาย Bjørn Sverre Nyrud ผู้จัดการโครงการ การก่อสร้างและการจัดการทรัพย์สิน เทศบาลเมือง Porsgrunn นาย Inge Martinsen ผู้แทนบริษัท Vei, Stein og Hage AS และภรรยา ผู้แทนสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยในเกรนลันด์ และชุมชนไทยจากเมืองเบรวิก และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมด้วย หลังเสร็จพิธีบวงสรวงฯ เอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ และรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้าน Susan Thaimat ของนางสุนันทา เขื่อนเพชร หรือแม่ซูซาน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยในเกรนลันด์ และชุมชนไทยจากเมืองเบรวิก และเมืองใกล้เคียง ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก ขึ้นในวันนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเริ่มโครงการบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดำริตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และแผนการบูรณะซ่อมแซมฯ ได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากร โดยการบูรณะซ่อมแซมฯ ใช้งบประมาณจากโครงการซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิก ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้มีจิตศรัทธา โครงการบูรณะซ่อมแซมฯ เริ่มดำเนินการในวันนี้ และมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ สำหรับพิธีวางพวงมาลาประจำปีในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสนอร์เวย์เมื่อปี ๒๔๕๐ ซึ่งจะมีงานเทศกาลไทยที่เมืองเบรวิกด้วย
 
โครงการบูรณะซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองเบรวิกมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี ค.ศ. ๑๙๐๗ มีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ที่แนบแน่นและราบรื่นจนถึงปัจจุบัน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยในเกรนลันด์ และชุมชนไทยในพื้นที่ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ช่วยสนับสนุนโครงการฯ นี้ วันนี้ เป็นวันมงคล อากาศสดใสฟ้าเปิด โดยหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงฯ ในช่วงถ่ายภาพหมู่ สายลมได้พัดนำกลีบดอกไม้จำนวนมากจากต้นซากุระในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โปรยปรายมาสู่พวกเรา ราวกับมีผู้โปรยกลีบดอกไม้มาให้ ทุกคนรู้สึกปิติใจมาก น่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีค่ะ
 
ขอน้อมนำบุญมาฝากชุมชนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ และขอพระบารมีของพระพุทธเจ้าหลวงทรงปกป้องคุ้มครองทุกท่านค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ