กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ยื่นสัญญาบัตรตราตั้งฯ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ยื่นสัญญาบัตรตราตั้งฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ค. 2566

| 3,787 view
กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ยื่นสัญญาบัตรตราตั้งฯ
 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตินัย นุตกุล กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้ยื่นสัญญาบัตรตราตั้งแต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ต่อนาย Mazin bin Hamad Al-Himali อธิบดีกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำมณฑลมักกะห์อัลมุกัรรอมะห์ โดยมีนายพิสูจน์ สุวรรณรัศมี รองกงสุลใหญ่ นายชารีฟ โยธาสมุทร กงสุล และนาย Adnan Murad ผู้อำนวยการกองพิธีการทูต เข้าร่วม
 
ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกระทรวงการต่างประเทศฯ ได้กล่าวต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ อย่างเป็นทางการในนามของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด ผู้พิทักษ์มหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง และเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ ระหว่างไทยกับซาอุดีฯ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
 
ขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศฯ ที่ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะความช่วยเหลือในการอพยพคนไทยออกจากซูดานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวหารือเกี่ยวกับแผนงานการส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ระหว่างกันในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ