เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำทีมเยือนเมือง Pforzheim ศูนย์กลางเครื่องประดับและนาฬิกา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำทีมเยือนเมือง Pforzheim ศูนย์กลางเครื่องประดับและนาฬิกา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 1,284 view

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน นำทีมประเทศไทย ประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจำนครแฟรงเฟิร์ต สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนต่างประเทศ ประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต เยือนเมือง Pforzheim ศูนย์กลางเครื่องประดับและนาฬิกาของเยอรมนี ตามคำเชิญของ นาย Gunther Krichbaum สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค CDU/CSU และโฆษกพรรคด้านนโยบายกิจการยุโรปในรัฐสภาสหพันธ์ฯ โดยคณะได้พบหารือกับนาย Peter Boch นายกเทศมนตรีเมือง Pforzheim และนาย Fabian Bader นายกเทศมนตรีเมือง Neuenbürg รวมทั้ง ได้เยี่ยมชมโรงงานบริษัท Breuning ที่ผลิตเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงอันดับต้น ๆ ของยุโรปและมีโรงงานผลิตในประเทศไทย ทั้งนี้ ไทยส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมาเยอรมนีเป็นอันดับ ๒ ของสินค้าส่งออกทั้งหมด

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Pforzheimer Zeitung เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไทย รวมถึงความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเยอรมนีอาทิ ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา การสนับสนุน Startups ของไทยในเวทีนานาชาติ เช่น ในเยอรมนี กิจกรรม Thai Festival ในเยอรมนีที่เน้นอาหารไทย

อนึ่ง การเดินทางเยือนเมือง Pforzheim ได้นำไปสู่การทำความรู้จัก สร้างเครือข่าย และแสวงหาช่องทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเยอรมนีต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ