กงสุลสัญจร ณ นคร Hamburg

กงสุลสัญจร ณ นคร Hamburg

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 1,272 view

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดให้มีบริการกงสุลสัญจร ณ นคร Hamburg ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ค เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง และการนิติกรณ์เอกสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่ชุมชนไทย โดยมีนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ร่วมกิจกรรมด้วย ในการนี้ มีประชาชนที่อยู่อาศัยในนคร Hamburg และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการเป็น จำนวน ๑๑๐ คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณวัดพุทธบารมี ฮัมบวร์ค สำหรับการสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในนคร Hamburg ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานและการสนับสนุนกิจกรรมจนทำให้การบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ