สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดงาน Thailand Days - Vegan, Vegetarian and Future Food ณ ห้างสรรพสินค้า Globus กรุงเบิร์นและนครซูริก ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดงาน Thailand Days - Vegan, Vegetarian and Future Food ณ ห้างสรรพสินค้า Globus กรุงเบิร์นและนครซูริก ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 614 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด และห้างสรรพสินค้า Globus สวิตเซอร์แลนด์ จัดงาน Thailand Days – Vegan, Vegetarian and Future Food เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภท vegan และมังสวิรัติ ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตประกอบอาหารไทยมังสวิรัติ ๒ รายการ ณ ห้างสรรพสินค้า Globus สาขากรุงเบิร์น ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ สาขานครซูริก ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งการจัดวันประเทศไทย (Thailand Days) ในลักษณะ in-store promotion เพื่อนำเสนอผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของไทยในซุเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า Globus ทั้งสองสาขา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้กล่าวเปิดงานดังกล่าว ณ ห้างสรรพสินค้า Globus สาขากรุงเบิร์น โดยมีนาย Erwin Bollinger อธิบดีกรมความร่วมมือเศรษฐกิจทวิภาคี สำนักงานเศรษฐกิจสวิส (SECO) รวมทั้งคณะทูตประจำกรุงเบิร์น และนครเจนีวา ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลท้องถิ่นสวิส เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าสวิส-เอเชีย โรงแรมบริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหาร และสถาบันการศึกษาด้านอาหารและการโรงแรมในนครซูริก เข้าร่วมการสาธิตประกอบอาหารไทยมังสวิรัติที่ห้างสรรพสินค้า Globus สาขานครซูริก ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ