พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 538 view

          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา กงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เป็นประธานในพิธี และนายชะภิพร เกียรติคชาธาร เป็นผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ