สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าเยี่ยมบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ฮังการี (Thai President Foods (Hungary) Kft.) ณ เมือง Esztergom

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ เข้าเยี่ยมบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ฮังการี (Thai President Foods (Hungary) Kft.) ณ เมือง Esztergom

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 957 view

เมื่อวันที่ 6 พฤกษาคม 2567 นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วยนายนพคุณ ลุยจันทร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ฮังการี (Thai President Foods (Hungary) Kft.) ณ เมือง Esztergom โดยมีนางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ฮังการี ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ในฮังการี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับฮังการี

 

    

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ