เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนาพบหารือกับเอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำฮังการี

เอกอัครราชทูตพรหเมศ พหลพลพยุหเสนาพบหารือกับเอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำฮังการี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 947 view

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพรหเมศ พหลพลพยุหเสนา เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ พร้อมด้วยนางสาวมนทกานติ เฮงสุวรรณ ที่ปรึกษา ได้เข้าพบนาย Mladen Andrlić เอกอัครราชทูตโครเอเชียประจำฮังการี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับโครเอเชีย และยินดีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ