สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮังการี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮังการี

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2566

| 695 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดงานเทศกาลไทยประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฮังการี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฮังการี โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (ฮังการี) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฮังการี และบริษัท เอ็มจี มอเตอร์ ฮังการี

งานเทศกาลไทยเป็นกิจกรรมประจำปีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวฮังการีได้สัมผัสและเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของไทย โดยเป็นการจัดงานเทศกาลไทยครั้งแรกหลังจากที่ได้เว้นว่างไป ๒ ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ กิจกรรมภายในงานเริ่มด้วยการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฮังการี จากนั้น นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ได้กล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทย-ฮังการี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวภายในงานด้วย

ในโอกาสนี้ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำชาติระหว่างไทยกับฮังการีที่กระชับแนบแน่นมาโดยตลอด สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญสมาพันธ์มวยไทยในฮังการีร่วมสาธิตศิลปะมวยไทย และนาย Olah Vilmos นักไวโอลินชื่อดังชาวฮังการีให้บรรเลงเพลงไทยเดิมด้วยไวโอลิน

นอกจากการแสดงที่ผสมผสานความเป็นไทยและฮังการีดังกล่าวแล้ว ในงานยังมีกิจกรรมที่นำเสนอความเป็นไทยแท้ เช่น การแสดงรำไทยโดยคณะจากวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ การสาธิตการทำอาหารไทย การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยชิงรางวัลจากโรงแรม Anantara New York Palace Budapest Hotel, ร้านอาหาร Tom Yum Thai, ร้านนวดแผนไทย Chichaya, ร้านออนไลน์ ThaiPiac, บริษัท Thai President Foods (Hungary) Kft. และค่ายมวยไทย Thai Box Akadémia

งานเทศกาลไทยเป็นเสมือนที่นัดพบของชาวฮังการี ชาวไทย และประชาชาชนที่อาศัยในกรุงบูดาเปสต์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คนได้เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมไทยรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ มีความตั้งใจจะจัดงานเทศกาลไทยเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงกันในระดับประชาชน 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

Thai Festival 2023