เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2566

| 2,300 view
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ ซึ่งนำโดยสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ และมีผู้แทนร้านนวดไทยในนอร์เวย์ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗ ร้าน จากเมืองต่าง ๆ เข้าร่วม ได้แก่ เมือง Drammen, Sandvika, Lorenskog, Moss และ Bergen
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณนางฉันทนา เบิร์ก ประธานสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ คณะทำงานโครงการฯ และชุมชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันทำงานอย่างแข็งขันและทุ่มเทในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ เพื่อยกระดับนวดไทยให้เป็น ethical massage เพื่อแก้ไขปัญหานวดไทยในนอร์เวย์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมผลักดันและขอรับการสนับสนุนโครงการฯ โดยการพบหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และนักการเมืองของนอร์เวย์ ซึ่งฝ่ายนอร์เวย์แสดงความชื่นชมในข้อริเริ่มของฝ่ายไทยและแสดงความพร้อมในการร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหานวดไทยในนอร์เวย์ด้วย
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีที่ขณะนี้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะแผนงานในปี ๒๕๖๖ ในการจัดฝึกอบรมด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความปลอดภัย เพื่อให้ร้านนวดไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการรับรองเป็นร้านนวดไทยแม่แบบที่มีมาตรฐาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนตั้งต้น (seed money) จำนวน ๒๐,๐๐๐ โครนนอร์เวย์ ให้แก่สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ด้วย
 
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แสดงความยินดีกับการจัดตั้งสมาคมนวดไทยและสปาไทยในนอร์เวย์ ซึ่งนางสาวดวงใจ ชนม์สูงเนิน ประธานสมาคมดังกล่าว และผู้แทนสมาคมฯ ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ด้วย ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะทำงานของโครงการฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีส่วนสำคัญในการช่วยเติมเต็มให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้ สมาคมนวดไทยและสปาไทยในนอร์เวย์อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ “ซ่อมร่าง” เพื่อสนับสนุนเพื่อนสมาชิกผู้ประกอบอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ และจะจัดการสาธิตนวดไทยในงาน Thai Fair in Oslo 2023 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านนวดไทยในนอร์เวย์ และเพื่อนสตรีไทยที่มีความสนใจประกอบอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ พิจารณาการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลจากเอกสารแนวคิดโครงการฯ ซึ่งจัดทำเป็น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และนอร์เวย์) ทางลิงก์ต่อไปนี้
เอกสารโครงการฯ ฉบับภาษาไทย https://citly.me/DsLwt
เอกสารโครงการฯ ฉบับภาษานอร์เวย์ https://citly.me/u8DqO
เอกสารโครงการฯ ฉบับภาษาอังกฤษ https://citly.me/NFtvY
โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ได้ทางอีเมล [email protected]
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพนวดไทยในนอร์เวย์ มีวัตถุประสงค์สำคัญไม่เพียงเฉพาะการส่งเสริมการนวดแผนไทยในนอร์เวย์ให้มีมาตรฐาน และมีการประกอบอาชีพนวดแผนไทยอย่างมีจริยธรรม แต่ยังมีเป้าหมายในการเป็นพื้นที่ให้สตรีไทยในนอร์เวย์ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่เพื่อนสตรีไทยด้วยกัน (Women Empowering Women) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเป็นกำลังใจให้สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านในการทำงานเพื่อให้โครงการฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ