สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดงานสัมมนา “2022 Thai Higher Education Promotion and Sino - Thai Education Exchange Conference”

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู จัดงานสัมมนา “2022 Thai Higher Education Promotion and Sino - Thai Education Exchange Conference”

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ค. 2565

| 231 view

       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ร่วมกับสำนักงานการต่างประเทศนครเฉิงตู ฝ่ายการศึกษาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยซีฮวา จัดงานสัมมนา “2022 Thai Higher Education Promotion and Sino - Thai Education Exchange Conference” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนระหว่างไทยกับจีน และระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวน และส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศเป้าหมายของการไปศึกษาต่อของเยาวชนจีน โดยมีรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครเฉิงตู อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีฮวาและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้บริหา มหาวิทยาลัยและโรงเรียน คณาจารย์ ตลอดจนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั้งไทยและจีน เข้าร่วมงาน ๕๐ คนและผ่านระบบออนไลน์ประมาณ ๘๐ คน

20220511_02

20220511_03

20220511_01

 

        การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยไทย ๑๙ แห่ง เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและแนะนำมหาวิทยาลัยผ่านการบรรยาย วีดิทัศน์และการจัดแสดงคูหา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง

20220511_06

20220511_07

20220511_04

20220511_05

          20220511_08   20220511_10  

      ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยซีฮวาและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการร่วมจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซีฮวาในไทยและการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในจีนอีกด้วย
https://www.stsbeijing.org/2022thaihighereducation-chengdu

20220511_11