สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2567

| 572 view
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
 
เวลา ๒๐.๐๙ น. กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ ก่อนจะนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในนครชิคาโก และบริเวณใกล้เคียง จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ และขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้น ได้ถ่ายภาพหมู่ เป็นอันเสร็จพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ