กงสุลใหญ่ประจำ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน ครบ ๑๐ ปี

กงสุลใหญ่ประจำ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน ครบ ๑๐ ปี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 468 view
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ กงสุลใหญ่ประจำ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนายโจเซฟ มิลาโน กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตัน และกงสุลเกศสุดา ทองนะ ได้เข้าร่วมพิธีสมโภชการพัทธสีมาครบรอบ ๑๐ ปีของวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน/เมืองเรย์นแฮม ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ ๓๐๐ รูปและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า ๕๐๐ คนเข้าร่วมพิธี โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเป็นกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งครั้งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา
 
ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชอุทิศพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๘ คน ซึ่งรวมถึงนายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตัน (อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ๑๔ รูป และบรรพชาเป็นสามเณร ๔ รูป) ต่อมา ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีสมโภชการพัทธสีมาครบรอบ ๑๐ ปีของวัดฯ ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ กงสุลใหญ่ฯ และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ ได้ร่วมกล่าวปีติพจน์ในโอกาสดังกล่าว โดยมีผู้แทนผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์และนายกเทศมนตรีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองเรย์นแฮมเข้าร่วมพิธีด้วย
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้ากราบสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอํานวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครเคมบริดจ์-บอสตัน และประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ของทั้งสองวัน
 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ กงสุลใหญ่สมใจฯ ยังได้เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในวาระเจริญอายุวัฒนมงคล ๘๗ ปีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ