กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เข้าร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทย มินนิโซไทย ๒๐๒๓

กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เข้าร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทย มินนิโซไทย ๒๐๒๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 523 view
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ และนางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมและอาหารไทย มินนิโซไทย ๒๐๒๓ ณ เมืองเซ็นต์ หลุย ปาร์ค รัฐมินนิโซตา
 
งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยความร่วมมือระหว่างสภาวัฒนธรรมไทยฯ แห่งรัฐมินนิโซตา วัดพรหมวชิรญาณ City of St. Louis Park, และ สภาเอเชียแปซิฟิกแห่งรัฐมินนิโซตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยและชุมชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรัฐมินนิโซตา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่างๆ ทั้งสินค้า อาหาร และวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักในสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น
 
ภายในงาน ประกอบไปด้วยอาหารไทย สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น พิธีเปิดงานโดยแขกเกียรติยศจากรัฐมินนิโซตา วัดพรหมวชิรญาณ และสถานกงสุลใหญ่ฯ การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย การสาธิตการทำผัดไทยและแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองลิ้มรสชาติ เป็นต้น
 
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงาน ผู้ร่วมออกร้าน คณะอาสาสมัคร ศิลปิน นักแสดง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกท่าน รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับงานมินนิโซไทยในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ