กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมคณะทีมประเทศไทยในอินเดียเดินทางเยือนรัฐสิกขิม

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ร่วมคณะทีมประเทศไทยในอินเดียเดินทางเยือนรัฐสิกขิม

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 1,266 view

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้ร่วมคณะทีมประเทศไทยในอินเดีย ซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นหัวหน้าคณะ ประกอบด้วยผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กรุงนิวเดลี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงนิวเดลี และเจ้าหน้าที่ เดินทางเยือนรัฐสิกขิมเพื่อแสวงหาโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับรัฐสิกขิมในสาขาการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การส่งเสริมสินค้าและอาหารไทยในรัฐสิกขิม และความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาทักษะแรงงาน

กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกำหนดการต่าง ๆ ได้แก่ ๑) การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับนาย V.B. Pathak, Chief Secretary และคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสิกขิม ๒) การพบปะหารือกับนาย Prakash Chhetri, Secretary, Department of Tourism and Civil Aviation และคณะผู้ประกอบการภาคเอกชนสิกขิม ๓) การเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลไม้ของรัฐบาลสิกขิมซึ่งผลิตสินค้ายี่ห้อ “Sikkim Supreme” เพื่อศึกษาศักยภาพด้านเกษตร และ ๔) การเยี่ยมชม Directorate of Handicrafts and Handloom เพื่อศึกษาศักยภาพด้านสินค้าหัตถกรรมและสิ่งทอ

รัฐสิกขิมมีชายแดนติดกับรัฐเบงกอลตะวันตกผ่าน Siliguri Corridor หรือ “คอไก่ของอินเดีย” ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างประมาณ ๒๒ กิโลเมตร เชื่อมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียกับรัฐเจ็ดสาวน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มักเดินทางผ่านท่าอากาศยาน Bagdogra ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกและเดินทางต่อไปรัฐสิกขิมทางรถยนต์ ทั้งสองรัฐจึงมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นด้านเศรษกิจ การค้า การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม      

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ