กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือกับศาสตราจารย์ Sumantra Bose ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Netaji Research Bureau

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือกับศาสตราจารย์ Sumantra Bose ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Netaji Research Bureau

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 1,620 view

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พบหารือกับศาสตราจารย์ Sumantra Bose ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Netaji Research Bureau และมีศักดิ์เป็นหลานของสุภาส จันทร โบส (Subhas Chandra Bose) หนึ่งในแกนนำขบวนการปลดปล่อยอินเดียเป็นเอกราชและผู้บัญชาการกองกำลัง Indian National Army (Azad Hind Fauj) เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ในส่วนที่เชื่อมโยงกับสุภาส จันทร โบส และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Netaji Bhawan ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของสุภาส จันทร โบส

สุภาส จันทร โบส มีบทบาทสำคัญในการระดมกำลังคนและทุนทรัพย์สำหรับขบวนการปลดปล่อยอินเดียเป็นเอกราชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซี่งมีชุมชนชาวอินเดียโพ้นทะเลจำนวนมาก โดยสุภาส จันทร โบส เคยเดินทางเยือนไทยอย่างน้อย ๘ ครั้ง ระหว่างปี ๒๔๘๖ – ๒๔๘๘ รวมทั้งได้บริจาคเงินแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นที่มาของ “เงินทุนสุภาส จันทร โบส” สำหรับนิสิตดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ และการสมทบทุนการก่อสร้าง “ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและจัดกิจกรรมสำหรับทุกศาสนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ