เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน (Working Lunch) แก่เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนสถานเอกอัคคราชทูตประเทศในเขตอาณาประจำเซเนกัล จำนวน ๘ ประเทศ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน (Working Lunch) แก่เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนสถานเอกอัคคราชทูตประเทศในเขตอาณาประจำเซเนกัล จำนวน ๘ ประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2566

| 6,123 view

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน (Working Lunch) แก่เอกอัครราชทูต อุปทูต และผู้แทนสถานเอกอัคคราชทูตประเทศในเขตอาณาประจำเซเนกัล จำนวน ๘ ประเทศ ได้แก่ กาบอง (คณบดีกลุ่มภูมิภาคแอฟริกา) เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย กาบูเวร์ดี มาลี โกตดิวัวร์ กินี และกินีบิสเซา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือสองฝ่าย การสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 - Phuket ของไทย รวมถึงประเด็นสำคัญในภูมิภาค ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ