สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลอง และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ และพระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา นครเซี่ยงไฮ้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลอง และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ และพระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.พ. 2566

| 6,302 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลอง

และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ และพระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา นครเซี่ยงไฮ้

泰国驻沪总领事馆向上外捐赠泰国兰甘亨石碑复刻品及诗琳通公主御笔文集和翻译文集

 

01

02  

03  


2023年1月12日,泰王国驻上海总领事乐达·普玛向上海外国语大学捐赠了泰国兰甘亨石碑(或称为“1号方碑”)复刻品及诗琳通公主御笔文集和翻译文集。上海外国语大学副校长衣永刚、东方语学院院长程彤、世界语言博物馆副馆长周源源、对外合作交流处副处长黄一苇于上海外国语大学世界语言博物馆内共同参加捐赠仪式。

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวลดา ภู่มาศ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (ศิลาจารึกหลักที่ ๑) จำลอง และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษา นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Studies University: SISU) โดย ดร. อี หย่งกาง (Yi Yonggang) รองอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ และ ศ. เฉิง ถง (Cheng Tong) คณบดี คณะเอเชียและแอฟริกาศึกษา ดร. โจว หยวนหยวน (Zhou Yuanyuan) รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ และนายหวง อีเหว่ย (Huang Yiwei) รองผู้อำนวยการ สำนักงานการแลกปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เข้าร่วมด้วย ณ พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ SISU

 

04

05  

06
 

乐达总领事在交流提及了兰甘亨石碑在世界历史文化中的重要性和其价值。该石碑是泰国最古老的石碑,是泰国文字和书写方式的起源,也是现代泰国文字的范本。同时,兰甘亨石碑是泰国在1991年素可泰古城遗迹申请列入《世界遗产名录》的重要佐证。2003年,联合国教科文组织宣布将兰甘亨石碑列入世界遗产。总领事馆向上外捐赠该石碑,旨在继续推动双方一直以来的友好合作。

กงสุลใหญ่ลดาฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญและคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโลกของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเป็นศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดของไทย บันทึกเรื่องราวการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยอันเป็นรากฐานของภาษาไทยที่ใช้สื่อสารในปัจจุบันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สนับสนุนให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเสนอขึ้นทะเบียนเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเป็นมรดกโลกเมื่อปี ๒๕๓๔ และเมื่อปี ๒๕๔๖ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลกโดย UNESCO ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจำลองให้แก่พิพิธภัณฑ์ภาษาต่างประเทศ เพื่อสานต่อความร่วมมืออันดีที่มีมาต่อเนื่องกับ SISU


07

08

09
 

同时,总领事馆还专门收集了诗琳通公主御笔文集和翻译文集,该套文集包括了诗琳通公主到访中国后根据所闻所感创作的8册书籍和3册诗文译文集,显示出了诗琳通公主在文学上的造诣,以及她对泰中两国所作出的贡献。同时也是为了支持上外泰语角的后续的发展和教学工作。

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ดำเนินการเชิงรุกโดยจัดทำโครงการชุดหนังสือพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปล ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน ๘ เล่ม และพระราชนิพนธ์แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยจำนวน ๓ เล่ม เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในความสัมพันธ์ไทย - จีน มอบแก่ศูนย์ไทยศึกษา (Thai Corner) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยของ SISU

 


10

11

12

值此机会,乐达总领事还与衣校长交流交换了有关推动双方人才交流合作的内容,特别是上海市政府在2023年所提出的加快建设高质量教育体系框架下的相互合作。此外,双方还交流了彼此感兴趣的内容,如:人员和学生的交换、文化方面的合作、青年人才的交流、奖学金和教学培训等方面。目前,泰籍留学生逐渐开始返华/返校学习,所以乐达总领事也希望校方能够帮忙照顾在上外就读的泰籍留学生。

ในโอกาสเดียวกันนี้ กงสุลใหญ่ลดาฯ ได้หารือกับ ดร. อีฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาสองฝ่ายโดยเฉพาะในบริบทเป้าหมายการดำเนินงานด้านการศึกษาในปี ๒๕๖๖ ของนครเซี่ยงไฮ้ ที่เน้นการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในทุกระดับ ตลอดจนประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงระหว่างเยาวชน ทุนการศึกษาและการฝึกอบรม เป็นต้น ตลอดจนปัจจุบัน นักศึกษาชาวไทยได้เริ่มเดินทางกลับเข้ามาศึกษาต่อในจีนและ SISU ด้วยแล้ว กงสุลใหญ่ลดาฯ จึงได้ฝากให้ดูแลนักศึกษาชาวไทยอย่างดีด้วย13

14
 

衣校长对总领事馆向上外捐赠兰甘亨石碑和诗琳通公主御笔文集表示感谢。并表示,这是双方在新冠疫情后共同促成的意向合作,上海外国语大学也做好准备,共同推进彼此间长久可持续的开展合作。

ดร. อีฯ ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับการมอบศิลาจารึกฯ และชุดหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ นับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการเปิดหน้าใหม่ความร่วมมือระหว่างกันภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และมาตรการที่ผ่อนคลายลง ซึ่ง SISU พร้อมผลักดันความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไป

 

  15
 
16
  17
 
18
 

泰王国驻上海总领事馆的主要职责之一就是担任泰中联系的桥梁,推动青少年的之间的合作与互联互通,并宣传泰国的文化,支持泰语教学在上海市和长三角地区的发展。

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนไทย - จีน เสริมสร้างความความร่วมมือและความเชื่อมโยงระดับเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่ความเป็นไทยและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้และพื้นที่เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำแยงซี (YRD)


19
20

21

泰王国驻上海总领事馆的主要职责之一就是担任泰中联系的桥梁,推动青少年的之间的合作与互联互通,并宣传泰国的文化,支持泰语教学在上海市和长三角地区的发展。

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนไทย - จีน เสริมสร้างความความร่วมมือและความเชื่อมโยงระดับเยาวชน ตลอดจนเผยแพร่ความเป็นไทยและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในนครเซี่ยงไฮ้และพื้นที่เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำแยงซี (YRD)