เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัลเพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 3,583 view

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Macky Sall ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล เพื่ออำลาในโอกาสพ้นหน้าที่

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตทิพย์วรรณฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดี Macky Sall รวมถึงรัฐบาลเซเนกัลและหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ตลอดช่วงการประจำการ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเซเนกัลที่ดำเนินมากว่า ๔๓ ปี และร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการค้าและการลงทุน รวมถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุข การเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลประโยชน์ร่วมของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

Ambassador of Thailand to Senegal paid a farewell call on President of Senegal