สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรม "กงสุลพบเยาวชนไทย" สำหรับเยาวชนไทยและผู้ปกครองที่พำนักอยู่ในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรม "กงสุลพบเยาวชนไทย" สำหรับเยาวชนไทยและผู้ปกครองที่พำนักอยู่ในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 636 view

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เป็นประธานในกิจกรรมกงสุลพบเยาวชนไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ โดยกงสุลใหญ่ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางสาวจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ประธานชมรมสตรีไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ได้พบปะเยาวชนไทยและผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้เยาวชนและที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความสามารถด้านวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งรับมอบประกาศณียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในโครงการดังกล่าวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ