ประเทศไทยเป็นประธานจัดการประชุม ASEAN Committee in Rome (ACR) Ambassadors’ Meeting

ประเทศไทยเป็นประธานจัดการประชุม ASEAN Committee in Rome (ACR) Ambassadors’ Meeting

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 579 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เป็นประธานจัดการประชุม ASEAN Committee in Rome (ACR) Ambassadors’ Meeting ครั้งที่ ๖๘ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน - อิตาลี โดยในโอกาสนี้ ไทยได้รับมอบตำแหน่งประธาน ACR วาระเดือนมิถุนายน - ธันวาคม ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ