กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่นในมณฑลกวางตุ้ง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจวจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่นในมณฑลกวางตุ้ง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 2,476 view

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่นในมณฑลกวางตุ้ง โดยนางจิราพร สุดานิช กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้แทนจากสำนักข่าวและสื่อมวลชนสาขาต่าง  ๆ ที่สำคัญและมีบทบาทโดดเด่นในท้องถิ่น ได้แก่ Guangdong Today, JY International Cultural Communications, Tencent, NetEase, MASTV, Mango TV, Sohu Video, IFeng และ iQiyi รวม ๑๖ คน ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เพื่อขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ มาเป็นอย่างดี และกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชน ที่ทำหน้าที่ตัวกลางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับชาวกวางตุ้ง

โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยในเดือน ก.ย. ๒๕๖๕ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัด Thailand Film Week 2022 ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น เพื่อมุ่งเผยแพร่ภาพยนตร์คุณภาพของไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่นิยมยิ่งขึ้นในหมู่ชาวกวางตุ้งที่มีความชอบและสนใจประเทศไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว กิจกรรมสัปดาห์ภาพยนต์ไทยนี้จัดขึ้นต่อเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ Creative Thailand ที่นำเสนอแฟชั่นโชว์ผลงานนักออกแบบไทย และงาน Thai TV Drama ที่จัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. และเดือน มิ.ย. ๒๕๖๕ ตามลำดับ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลกวางตุ้งที่มีอยู่รอบด้าน ทั้งมิติเศรษฐกิจ การลงทุน เทคโนโลยี และการศึกษา

สื่อมวลชนที่เข้าร่วมต่างแสดงความสนใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครไทยโดยเห็นว่ากำลังอยู่ในความสนใจของชาวกวางตุ้ง และพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และละครไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงการขยายความร่วมมือไปยังบริษัทให้บริการช่องทาง video online streaming เพื่อนำภาพยนตร์และละครไทยเข้าฉายผ่านแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมของจีนด้วย ซึ่งจะมีการหารือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในโอกาสการพบปะครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำเสนอเมนู “ข้าวซอย” ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นซุปอันดับ ๑ ของโลกโดย Taste Atlas ให้สื่อมวลชนท้องถิ่นได้ลอง โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ