ทูตไทยปะจำเคนยาสำรวจศักยภาพท่าเรือนครดาร์เอสซาลาม หนึ่งในประตูการค้าของไทยสู่แทนซาเนียและแอฟริกาตะวันออก

ทูตไทยปะจำเคนยาสำรวจศักยภาพท่าเรือนครดาร์เอสซาลาม หนึ่งในประตูการค้าของไทยสู่แทนซาเนียและแอฟริกาตะวันออก

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 6,694 view

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ น.ส.ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย Lufunyo Hussein รักษาการผู้อำนวยการท่าเรือนครดาร์เอสซาลาม ประเทศแทนซาเนีย และทีมผู้บริหาร เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้าระหว่างไทยกับแทนซาเนีย พร้อมทั้งเยี่ยมชมท่าเรือดาร์เอสซาลาม ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือสำคัญของแอฟริกาตะวันออกที่ถือเป็นประตูการค้าของไทยสู่ภูมิภาคนี้

ท่าเรือนครดาร์เอสซาลามเป็นท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ที่สุดของแทนซาเนีย มีท่าเทียบเรือน้ำลึก ๑๑ ท่า รองรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศของแทนซาเนียกว่าร้อยละ ๙๕ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากท่าเรือไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ติดทะเล ได้แก่ รวันดา บุรุนดี ยูกันดา มาลาวี แซมเบีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จึงถือเป็นโอกาสของไทยที่จะขยายตลาดสินค้าไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกผ่านท่าเรือดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ