กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตากล่าวเปิดงาน “Thailand Food and Fruits Fiesta 2022”

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตากล่าวเปิดงาน “Thailand Food and Fruits Fiesta 2022”

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 816 view

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตาได้กล่าวเปิดงาน “Thailand Food & Fruits Fiesta” ณ ห้าง Spencer’s  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี และห้าง Spencer’s ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

การจัดงาน “Thailand Food & Fruits Fiesta” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอาหารไทยและผลไม้ไทยในพื้นที่รัฐเบงกอลตะวันตก โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าไทยหลากหลายรายการ เช่น ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงอาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากประเทศไทยที่วางจำหน่ายใน Spencer’s ทั้ง ๗ สาขาภายในรัฐเบงกอลตะวันตก

กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดมุมจำหน่ายสินค้าอาหารและผลไม้ไทย การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงไทย และการสาธิตประกอบอาหารไทย ได้แก่  “ห่อหมกปลา” และ “ข้าวเหนียวมะม่วง” โดยพนักงานบริการ (ประกอบอาหาร) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๗๕ ปี ไทย-อินเดีย

งาน “Thailand Food & Fruits Fiesta” ได้รับการถ่ายทอดสดทาง Facebook ของห้าง Spencer’s และสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้เข้าชมจำนวนมากทั้งที่ห้างฯ และการรับชมออนไลน์ ทั้งนี้ วัตถุดิบต่าง ๆ ในการทำอาหารไทยในเมนูที่สาธิต สามารถหาซื้อได้จากห้าง Spencer’s ปัจจุบันห้าง Spencer’s ได้รับการยอมรับว่าเป็นห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศที่มีสาขากว่า ๑๒๐ แห่งใน ๓๕ เมืองทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกัลกัตตา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ