กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับ รองอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีเมืองชิงต่าว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับ รองอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีเมืองชิงต่าว วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 671 view

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับ นายสุย ปิน รองอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเขตการค้าเสรีเมืองชิงต่าว นายฉู เหลียงยู่ อธิบดี ศูนย์บริการสาธารณะเขตการค้าเสรีเมืองชิงต่าว และคณะ ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมออกร้านในงาน Yellow River Basin Cross-Border E-commerce Expo 2022 ที่จัดโดยรัฐบาลเมืองชิงต่าว สำนักงานพาณิชย์มณฑลซานตง และ สำนักงานพัฒนาการค้า กระทรวงพาณิชย์จีน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ Golden beach เขตใหม่ชายฝั่งทะเลตะวันตก เมืองชิงต่าว

          งาน Yellow River Basin Cross-Border E-commerce Expo 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้าที่มีแหล่งผลิตอยู่ในลุ่มแม่น้ำฮวงโห ซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมเมืองต่าง ๆ ใน ๙ มณฑลของจีน รวมทั้ง ส่งเสริมสินค้าจากประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบผสม (hybrid) ระหว่างนิทรรศการจัดแสดงสินค้าที่เปิดให้คนเข้าชม กับการขายสินค้าออนไลน์บน e-platform ทั้งนี้ ผู้จัดได้เตรียมพื้นที่สำหรับจัดแสดงสินค้าขนาด ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร แบ่งออกเป็นหอนิทรรศการ ๙ ส่วน โดยหอนิทรรศการที่ ๔-๕ จะเป็นสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งหวังว่าจะมีถึงสินค้าจากประเทศไทยด้วย

          กงสุลใหญ่ฯ ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานดังกล่าวเพิ่มเติม อาทิ ความพร้อมด้านสถานที่ต่อการเก็บรักษาสินค้าอาหารสด และแผนสำรองในกรณีที่เกิดการระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ เป็นต้น ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งให้นายสุย ปิน ทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวในรูปแบบที่เหมาะสม (อาทิ เดินทางมาเข้าร่วมงาน หรือ เข้าร่วมผ่าน e-platform เป็นต้น)

          มณฑลซานตงมีเขตการค้าเสรีทั้งหมด ๓ เขต คือ เมืองชิงต่าว นครจี่หนาน และเมืองเยียนไถ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลซานตงเพื่อเป็นเขตสาธิตการค้าเสรีภายในพื้นที่เป้าหมาย โดยเขตการค้าเสรีเมืองชิงต่าวมีขนาดใหญ่เป็นที่ ๑ ของมณฑลซานตง และได้ร่วมมือกับท่าเรือชิงต่าวและศุลกากรเขตหวงต่าว เมืองชิงต่าว วิจัยและพัฒนานโยบายส่งเสริม Cross-border E-Commerce ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความร่วมมือที่ดีกับเขตฯ มาโดยตลอด และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญของเขตฯ อยู่เสมอ อาทิ การประชุม Second Conference of Global Health Forum of Boao Forum for Asia เทศกาลเบียร์นานาชาติประจำปี รวมทั้ง เข้าร่วมพิธีการลงนามและพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเปิดเขตการค้าเสรีในเขตเมืองชิงต่าวเมื่อปีที่ผ่านมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ