กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เยี่ยมคารวะผู้ว่าการหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เยี่ยมคารวะผู้ว่าการหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 1,239 view

เมื่อวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่เมืองพอร์ตแบลร์ ดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับรัฐบาลและภาคเอกชนท้องถิ่น เพื่อต่อยอดไปสู่การแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนภาคประชาชน โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับพลเรือเอก Devendra Kumar Joshi ผู้ว่าการดินแดนสหภาพฯ นาย Keshav Chandra, Chief Secretary (เทียบเท่าปลัดจังหวัด) ดินแดนสหภาพฯ และคณะกรรมการบริหารและสมาชิกหอการค้าและอุตสาหกรรมอันดามัน

กงสุลใหญ่ฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหมู่เกาะอันดามันฯ ซึ่งมีทำเลที่ตั้งใกล้กันมากโดยห่างกันเพียง ๕๐๐ กิโลเมตร อีกทั้งหมู่เกาะอันดามันฯ เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างช่องแคบมะละกากับมหาสมุทรอินเดีย และมีทรัพยากรสัตว์น้ำและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ โดยฝ่ายหมู่เกาะอันดามันฯ ได้นำเสนอสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพในดำเนินการกับประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมประมง การส่งออกอาหารทะเล การนำเข้าสินค้าเกษตร/ผักผลไม้สดจากประเทศไทย การลงทุนในธุรกิจโรงแรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญ (cruise circuit) ในทะเลอันดามัน และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางการบินระหว่างเมืองพอร์ตแบลร์กับประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรื้อฟื้นกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างกัน ได้แก่ ความตกลงบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองพอร์แบลร์ และบันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าจังหวัดภูเก็ตกับหอการค้าและอุตสาหกรรมอันดามัน

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทเอกชนท้องถิ่นเพื่อศึกษาลู่ทางการส่งเสริมการค้าระหว่างกันด้วย ได้แก่ โรงงานแปรรูปมะพร้าวอบแห้ง Riflex Industries บริษัทห้องเย็นอาหารทะเล Era Fishery และบริษัทเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะ Makruzz Catamaran

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ